“ik praat graag met de jeugd, jongeren helpen me om jong te blijven, door hun ideeën met mij te delen, je leert bij van hen en je voelt je gewoon meer deel van de samenleving”
“toen ik nog erg jong was, wou ik veel bij oudere mensen zijn omdat ik dacht dat ze veel meer wisten… nu ik ouder word, wil ik contact houden met de jeugd, om jong van hart te blijven…”
“Een gesprek met de jeugd boeit mij als oudere in elk geval? Misschien de jeugd ook?” Benieuwd wat de oudere generatie en de jeugd van Deinze elkaar te zeggen hebben? “KOM AF, PAK ,’N EN STOEL
EN ZET U!”
Generaties ontmoeten elkaar op de markt van Deinze DEINZE - Noteer zaterdagnamiddag 29 september 2012 alvast in uw agenda. Want dan vindt de gratis slotmanifestatie plaats van het project “The courage to grow old” dat het ontmoeten tussen jong en oud centraal stelt. Meteen wordt in Deinze een spetterende afsluiter gegeven aan het Europees jaar voor de intergenerationele solidariteit dat op 29 april 2011 van start ging in de Leiestad. Projectleider Bie Hinnekint wist heel wat verenigingen voor jong en oud samen te brengen. Ook de Koning Boudewijnstichting, de Belgacom Foundation, het OCMW, het stadsbestuur en de seniorenadviesraad (SAR Deinze) zetten hun schouders onder het project. In april vorig jaar stond het samenwerken en ontmoeten centraal. “Oud kan iets leren van jong, jong van oud. Samen streven we naar wederzijdse verrijking, met plezier, verwondering en een positieve boodschap. Daarbij zijn creativiteit, cultuur en kunst onze hefbomen”, zegt Bie Hinnekint met vuur en vlam. Op de startdag die plaatsvond in het huis Van Thuyne werd o.a. een generatielijn gevormd, met een boorling en een honderjarige als kop en staart van de rij. Senioren schonken soep in het jeugdhuis Brieljant, kinderen tekenden hun oma, jong en rijp muzikaal talent musiceerde. Het bindthema was het zoeken naar levenswijsheden uit onze regio. Dat werd visueel ondersteund door een videoreportage van “Bekende Vlamingen” zoals Jan Hoet, Rocco Granata, Tine Ruyschaert, Motte Claus, Koenraad Tinel en Roland Van Campenhout. Het is klaar dat 'de stoel' en de 'kazou' de twee hoofdsymbolen van de slotmanifestatie zijn.
De stoel staat voor een conversatie tussen jong en oud, waarbij men samen gaat zitten en tijd neemt voor een gesprek.
De kazou dient om de voor het feest gecreëerde tune van Hans Van Cauwenberghe 'Alles met liefde doen" door alle Deinzenaren te laten klinken. De stoelenberg Op zaterdag 29 september a.s. wordt het thema: “Jong en Oud, één verlangen, één liefde”,uitgespeeld. Voor afficheontwerper Stan Liekens staat het ontmoeten opnieuw centraal. Alles met liefde doen is zijn motto : “Verlangen en liefde zijn de stuwkracht om ons bestaan inhoud te geven, het is de ‘asem’ van de samenleving. Ouderdom komt hierbij niet ter sprake, ‘verlangen en liefde’ zijn geen kwestie van leeftijd.” Dat wordt vertaald met de oproep: “Kom af, pak ne stoel en zet eu”. Het college gaf zijn toestemming voor het gebruik van de vernieuwde Markt. Daar kan je tussen 14 en 18 uur doorlopend terecht voor optredens, conversaties, lijndansen (Okra), scrabble, hip breien en kaarten....Breng zelf jouw stoel mee of gebruik een stoel van de stoelenberg die als installatie voor het stadhuis zal opgebouwd zijn, en sla vooral een babbeltje met je jonge of niet meer zo jonge gelegenheidsbuur. Rond de stoelenberg vindt u stoelen en parasols voor conversatie. Aan de stoelen hangen linten met spreuken en citaten of vragen. De alomtegenwoordige stoelen nodigen u uit tot korte gesprekken van jongeren met ouderen. Het zijn deze spontane toenaderingen die de rode draad vormen van het feest. Wat daaruit komt is nog ongezien… zeker is dat ouderen net als jongeren niet graag in vakjes worden gestopt. Oud zijn is meer dan “bompa en bomma” zijn. De kinderen van de stedelijke vakantiewerking zullen de stoelen origineel en kleurrijk versieren. De organisatoren zoeken nog oude, maar veilige houten stoelen. Wie ze wil afstaan kan bellen naar het OCMW Deinze (09/387 76 10) of via info@ocmwdeinze.be Film
In het voorbije jaar gaven ouderen uit de 11 deelgemeenten hun mening en levenservaring over “Jong en oud. Eén verlangen, één liefde” Die gesprekken zijn gefilmd door JAVI-tv. De warmmenselijke beelden zijn daarna getoond aan jongeren uit Deinze, o.a. via het jongerencentrum Brieljant. Hun reacties werden opnieuw op beeldband vastgelegd. Het resultaat, waarvoor de middelen van de Belgacom Foundation onmisbaar waren , kan u zien in de eindmontage die doorlopend wordt geprojecteerd in zaal Palace, eveneens gelegen op de Markt. U kan er uw persoonlijke boodschap kwijt in de babbelbox en inspiratie opdoen voor een conversatie! poëzie en creativiteit Stadsdichter Martin Carrette schreef een gelegenheidsgedicht dat hij persoonlijk zal voorlezen aan of in de boekhandel Letters en Co (naast de kerk). Hij krijgt het gezelschap van 7 leerlingen uit de klas literaire creatie (Yves Van Durme) van de academie voor muziek, woord en dans van Deinze. Ook zij schreven een tekst die voortborduurt op het dagthema: het ontmoeten van jong en oud. Dit literair programma start na de openingsceremonie (14u) en wordt om het uur herhaald. Ook powerpoints van senioren over liefde en verlangen zijn te zien in de Palace. Leerlingen van het SASK lieten onder leiding Anne-lize Billiet hun creativiteit los op het thema “één verlangen, één liefde”. Het resultaat zal te zien zijn in de etalage van de stedelijke openbare bibliotheek. De Courageuze Fanfare en een kazoo-concert met Hans Van Cauwenberghe
Het moet een spetterend feest worden waar de muziek van ex-Deinzenaar Hans Van Cauwenberghe een centrale plaats inneemt. De klas experimentele muziek van Guido De Bruycker toondichtte Van Cauwenberghes swingend nummer “pak n’en stoel en zet eu” maar wel in een versie voor twee speciale bezettingen: beiaard en blaasorkest. Stadsbeiaardier Charles Dairy zal het feest plechtig openen met de wereldpremière op beiaard. Ook de Deinse muziekacademie werkt alvast volop mee. Onder leiding van gastdirigent Harry Blommaert zal de tijdelijke “Courageuze Fanfare” musicerend door de stad trekken. Iedereen die een blaasinstrument speelt is welkom op de enige repetitie op zaterdag 22 september( zaal Post, 16 uur – 18 u). U hoeft geen virtuoos te zijn, leerlingen van de middelbare graad in het muziekonderwijs kunnen zeker meespelen. De organisatoren mikken op jong en oud, individuele muzikanten maar ook leden van harmonies en fanfares in en buiten Deinze. Kandidaat-muzikanten kunnen zich best vooraf aanmelden op info@ocmwdeinze.be (09/387 76 10) of via kim.dedapper@deinze.be. Het orkest zal op 29 september tussen 14 en 17u30 op verschillende lokaties te horen zijn. Maar er is nog meer ambiance. Op een mobiel podium in de omgeving van de nieuwe stadshal treden drie groepen op. De Riverranchband, swingende vijftigers uit Deinze, brengen tijdloze popmuziek (14u30). De Deinse meidengroep Binti neemt over met een vrij vocaal programma (15u45). Vanaf 17 uur zet Hans Van Cauwenberghe de apotheose in. Hij brengt enkele van zijn nummers en zal eindigen in duet met honderden kazoos die verdeeld worden onder alle aanwezigen, ongeacht hun leeftijd. Ceremoniemeester Stan Liekens zal een afsluitend theaterstuk brengen met medewerking van leerlingen van de klas Woord (Nele De Graeve). Bij rotslecht weer wijken de optredens uit naar Zaal De Post (muziekacademie). Een cameraploeg zal het evenement filmen. Fragmenten worden nadien op youtube of op de website van het project www.the-courage-to-grow-old.eu gezet. Voor verdere vragen: bie.hinnekint@telenet.be of info@ocmwdeinze.be Zie secretaris/courage/generaties ontmoeten elkaar.versie24juli
Wat heeft The courage to grow old te bieden?
Misschien net die opportuniteit tot conversatie, ontmoeting tussen jong & oud, niet meer niet minder…
Home
Affiche Programma Film
(één verlangen, één liefde) Muzikaal Motief Partners/sponsors Tekst:
Generaties ontmoeten elkaar
onder de marktgalerij