Home
Affiche Muzikaal Motief Programma Film
(één verlangen, één liefde) Partners/sponsors Tekst:
Generaties ontmoeten elkaar
onder de marktgalerij
“Verlangen en liefde zijn de stuwkracht om ons bestaan inhoud te geven, het is de ‘asem’ van de samenleving. Ouderdom komt hierbij niet ter sprake, ‘verlangen en liefde’ zijn geen kwestie van leeftijd.” The courage to grow old en JAVI-TV trokken in 2012 de elf dorpen van Deinze in, om jong en oud te filmen en hun antwoorden op de vraag ‘Jong en oud, één verlangen, één liefde” vast te leggen. Met dit project wilden we een getuigenis laten zien van jong en oud in Deinze in de 21ste eeuw. De interviews bieden portretten waarin meningen en ervaringen van jong en oud tegenover elkaar staan, elkaar aanvullen en aanzetten tot nadenken over leeftijd. De Filmfragmenten gaan in premiere op de Slotmanifestatie van “The courage to grow old” dat het ontmoeten tussen jong en oud centraal stelt. Meteen wordt in Deinze een spetterende afsluiter gegeven aan het Europees jaar voor de intergenerationele solidariteit dat op 29 april 2011 van start ging in de Leiestad. De financiële steun van de Belgacom Foundation maakte de film mogelijk in het kader van het Europees jaar voor Intergenerationele Solidariteit. Benieuwd naar wat jong en oud
elkaar te zeggen hebben?
(Fragmenten werden gefilmd
en zijn hier te zien) M