MANIFEST missie visie reizende plek intro virtuele plek kernkwaliteiten mensen Home
The courage to grow old Manifest - Bie Hinnekint - 25 oktober 2010
Bijna iedereen wordt oud. Oud worden vraagt moed.
Je kan oud worden en van binnen uitdoven, maar ook oud worden in contact met de levenskracht die nog in je zit, en aan elke stap betekenis geven, ook wanneer je fysiek alsmaar zwakker wordt.
intro Hoe kunnen ouderen tot het einde van hun leven verbonden
blijven met de gemeenschap?
Wat kan de waarde van ouderen in onze westerse cultuur zijn?
Hoe wil ik het later?
Is het wel ‘gezond’ om veel zorgbehoevende ouderen in grote medische
complexen onder te brengen?
Is thuiszorg beter, hoe blijven ouderen in die context verbonden?
Hoe kan het zorgend werk van de jonge meisjes die in de woonzorgcentra werken ook vrolijk zijn?
Kunnen ontmoetingsplaatsen van ouderen een inspirerende plaats zijn voor de mensen die er werken en in de buurt wonen?
Wat heb je nodig om goed te kunnen sterven? Mag er gelachen worden?
Hoe lang wil ik leven? Wat wil ik nalaten?
Kunnen contacten met ouderen iets betekenen voor de ‘jongeren die overlast bezorgen’ in de grootsteden ? Wat is een mogelijk ander paradigma?
Wat zal er van onze natuur worden, wanneer er de komende jaren overal
woonzorgcentra, aangepaste woningen bijgebouwd worden?
Waar zullen kinderen kunnen spelen?…
Het zal dus anders worden.
Dit is een fantastische uitdaging waar alle generaties aan kunnen bouwen.

Dit is de essentie van The Courage to grow old:
ouderen opnieuw in het centrum van het leven, ‘rond het kampvuur in het dorp’ uitnodigen en zo de cirkel van het leven rond maken.

VISIE 
Elke fase in onze levensloop heeft zin, ook de periodes na het midden van het leven en die aan het eind.
Ouderen kunnen in veel maatschappelijke contexten en naar jongere generaties een positieve bijdrage leveren, maar die vanzelfsprekendheid is in onze Westerse
samenleving wat op de achtergrond geraakt. Oud worden heeft in onze cultuur een weinig uitnodigende
betekenis. The Courage to grow old wil nieuwe positieve
betekenissen van oud worden mee helpen ontwikkelen, de bijdrage van ouderen in beeld brengen en ouderen ertoe aanzetten om zo lang mogelijk hun kennis, kunde en
levenservaring in te zetten. wortels
geven
vleugels
MISSIE
‘The courage to grow old’ is een reizende en virtuele plek waar ouderen, jongeren, leerkrachten, kunstenaars, zorgmedewerkers, erfgoedwerkers, opvoeders… elkaar ontmoeten, inspirerende contacten leggen, projecten bedenken die zorgen voor ‘leven’, zoals kunstenaars, sociaal werkers, jeugdwerkers, natuurliefhebbers... vindt aanstekelijke beeldvormingsprojecten uit waarin ouderen zich authentiek, onverwacht, anders, gevarieerd, een bijdrage leverend, ontroerend, wijs laten zien... werkt vanuit de persoonlijke inspiratie en ondernemingskracht van een mix aan mensen uit dorpen en steden, in contact met andere generaties, aan conversatietafels filmvoorstellingen exposities, buitenlandse ontmoetingenen artistieke projecten die inspireren.
mensen
Waar ‘The courage to grow old’ neerstrijkt, ontstaan verschillende aanstekelijke conversaties, artistieke producties en ontmoetingen tussen:
die graag vertellen
die met jongeren willen samenwerken
die een artistieke ziel hebben
die wijs willen zijn
die willen doorgeven
die in een andere cultuur zijn opgegroeid en
die manieren van oud zijn willen doorgeven Ouderen Kinderen en jongeren die nieuwsgierig zijn naar ouderen
die houden van hun verhalen
die gesteund willen worden
die iets kunnen
Oude en jonge Kunstenaars die theaterproducties, dansvoorstellingen, muziek-
creaties,… willen maken vanuit de visie en missie van ‘The courage to grow old’. Die een artistieke bijdrage willen leveren aan de beeldvorming van ouderen de zorgomgevingen waar ouderen nu wonen een ziel willen geven
eigenzinnige betekenissen geven aan ‘oud worden’. Medewerkers uit verschillende settings in de ouderenzorg die niets liever willen dan samenwerken met een mix aan mensen uit andere
maatschappelijke settings aan projecten die courage geven aan de ouderen en hun families. die andere medewerkers in de ouderenzorg willen ontmoeten om een idee voor te leggen, ervaring uit te wisselen, steun voor een eigen project te vinden, een glas te drinken... die zorgen voor plezier, inspiratie en contact als beste middel tegen burn-out in hun werk met
zorgbehoevende ouderen. die geloven dat leven, kleur, beweging, ontmoetingen met de buitenwereld...de
ingrediënten zijn van de woonzorgcentra van de toekomst en willen leren hoe dit in hun eigen omgeving te realiseren.
Docenten en studenten uit verschillende onderwijsomgevingen die houden van intergenerationele projecten. die open staan en nieuwsgierig zijn naar een ander model dan
het medische model in de ouderenzorg. Docenten en leerlingen architectuurvormgeving, architectuur, tuinarchitectuur,
die willen experimenteren met nieuwe woonomgevingen voor zorgprojecten met
kinderen en jongeren in woonzorgcentra wensen op te zetten.
Lokale overheden die graag het potentieel aan ervaring en wijsheid van de ouderen die in hun dorp/stad wonen in beweging brengen. die benieuwd zijn naar de betekenis van een project van The Courage to grow old voor hun burgers en ‘diensten’.
kernkwaliteiten
‘The Courage to grow Old’ schept een open omgeving die uitnodigend is en waar men zich vrij voelt – alles kan bij wijze van spreken Het is een mooie inspirerende plek die niet perfect is. Je ziet er rommel, kleur en voorbeelden van kunst, gemaakt in projecten met ouderen. Er staat bij wijze van spreken een grote hedendaagse artistieke stoof, waar mensen samen rond kunnen zitten, het meubilair is zelfgemaakt en een mix van oud, vintage, design, Afrikaans…,er staan zetels die opnieuw zijn overtrokken, je kan er iets drinken en eten.... Aan verschillende tafels kunnen bezoekers een gesprek aanknopen met elkaar, het is een ‘Espace conversation’. Soms zijn er
lezingen, komen er verhalen-vertellers, muzikanten. Ervaring, spiritualiteit,
openheid, humor,
nieuwsgierigheid , experiment en verbinding zijn Kernkwaliteiten van het
inspiratiecentrum. Vandaag bestaat deze plek al in de verbeelding en daarom is ze als begin een virtuele plek die je via het worldwideweb kan
bezoeken.
virtuele plek De website wil qua sfeer een inspirerende plaats zijn waar u kan vertoeven om er te genieten, er is film, muziek, poëzie… te bekijken/beluisteren.
The-courage-to-grow-old.eu is opgebouwd vanuit authentieke,
onverwachte, ontroerende en wijze informatie van iedereen die ouderen een
zichtbare en moedige plaats in onze Westerse samenleving wil geven. Er groeit een digitale bibliotheek met inspirerend leesmateriaal dat door/met ouderen/ zorgmedewerkers… is verzameld of
geschreven. Om de filmcollectie die beeldmateriaal toont uit de ganse wereld (!)
te bekijken kan je in het digitale filmzaaltje gaan zitten…
reizende plek
Inspiratie werkt aanstekelijk en beweegt. Ouderen zijn soms minder beweeglijk en daarom beweegt het inspiratiecentrum naar hen toe en doet verschillende lokale
gemeenschappen aan. Daar kiezen we een plek die inspiratie geeft en aanvoelt als een ‘open-source’, een bron waaruit iedereen put en waar iedereen kan aan mee-bouwen. Een woonzorgcentrum kan bijvoorbeeld verrassend genoeg, leven op gang brengen in een dorp, in plaats van een soort ‘wachtplaats voor de dood ‘ te zijn. Een mix van jongeren, ouderen, kunstenaars, mensen uit diverse niet-westerse
culturen, zorgmedewerkers en medewerkers uit verschillende maatschappelijke velden werken er samen vernieuwende projecten uit. Tentoonstellingen, theater,
conversaties en experiment brengen de wijsheid van ouderen aan de samenleving in beeld. Net als straattheater reist het inspiratiecentrum rond met aanstekelijke kunst en conversatieprojecten